PROF. ASOC. DR. STEFAN QIRICI

Email: stefan.qirici@luarasi-univ.edu.al

Prof. Assoc. Dr. Stefan Qirici i ka përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në vitin 1980. Ai është diplomuar “Ekonomist i specializuar për Ekonomi Politike”. Pas katër viteve pune, si ekonomist në ndëmarrje të ndryshme, në vitin 1984 fillon punën si pedagog pranë Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Aktiualisht ai ka eksperiencë punë 34 vjeçare në mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor. Gjatë kësaj periudhe, pas viteve ’90 ka realizuar shumë specializime dhe tranime në fushën e ekonomisë si brenda ashtu edhe jashte vendit. Ne vitin 1996 merr gradën “Doctor” i Shkencave Ekonomnike, ndërsa në vitin 1999 merr titullin Prof.Assoc. Fusha e preferuar e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor është Ekonomiksi, në veçanti në lëndët Mikroekonomi, Makroekonomi dhe Ekonomiksi i Punës. Prof. Assoc. Dr. Stefan Qirici është autor dhe bashkëautor: i teksteve mësimore për nxënësit e shkollave të mesme dhe për studentët e shkollave të larta, i studimeve ekonomike, i artikujve në revistat shkencore brenda dhe jashtë vendit dhe pjesmarrës në shumë konfernca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Gjatë kësaj periudhe ai ka realizuar detyra në nivele të ndryshme drejtimi nw institucione të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit. Në vitet 2006 -2014 ka qënë Dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe Rektor në SHLJU “Sevasti & Parashqevi Qiriazi” në Tiranë; në vitet 2015-2017 ka qënë Dekan i Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoni. Aktualisht në KU “Luarasi” është zv/Rektor për anën mësimore, Kryetar i Njësisë së Brendëshme për Sigurimin e Cilësisë, dhe jep mësim në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe Ciklin e të dytë të studimeve Master.