Prof. Asoc. Dr. Mateo Spaho, Dekan

Email: mateo.spaho@luarasi-univ.edu.al

Të dashur studentë !

 
Mbështetur në historine e Kolegjit Universitar Luarasi, Fakultetit Ekonomik ndonese më i ri ne raport me Fakultetin Juridik, kombinon njohuritë teorike ekonomike me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe prirjet e tregut të punës në Shqipëri, rajon e më gjerë.
 
Fakulteti Ekonomik ofron diploma në të tre ciklet e studimit: Bachelor dhe Master, përbëhet nga 3 departamente: Departamenti i Financës, Departamenti i Menaxhimit dhe ai i Ekonomiksit.
 
Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më të mira bashkëkohore, në eksperiencën dhe përvojën e disa prej universiteteve më të mira ndërkombëtare, në programe e tekste mësimore moderne e të asimilueshme, që e bëjnë studentin pjesë aktive të procesit mësimor dhe i krijojnë mundësitë e duhura për specializim të mëtejshëm, në njërin nga drejtimet që ofrohen në programet e fakultetit.
 
Stafi akademik i Fakultetit Ekonomik përbëhet nga 21 pedagogë të brendshëm e shumë të tjerë të jashtëm të diplomuar në Universitetet Shqiptare dhe ato prestigjoze perëndimore, me përvojë të spikatur në mësimdhënie, kërkim shkencor e sidomos në punën e tyre në botën e biznesit, administrates dhe institucioneve nderkombetare .
 
Studentët e Fakultetit Ekonomik, janë pjesë aktive e debateve, leksioneve të hapura, konferencave, praktikave e projekteve kërkimore shkencore, nën drejtimin e ekspertëve të fushës – shqiptarë e të huaj. Fakulteti Ekonomik është në pararojë të risive të fushave që mbulojnë diplomat e këtij fakulteti dhe është i hapur për bashkëpunime dhe horizonte të reja.

Kujt i drejtohet ky program studimi?

Tregu i punës për specialist të profilit administrim biznesi vjen në rritje dhe statistikat flasin për kërkesa të qëndrueshme që i përgjigjen dinamikës së dukshme të rritjes së ekonomisë shqiptare.

Ky program studimi i aftëson studentët për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike, sektorët që lidhen me funksionet bazë të administrimit të biznesit si  marketing, manaxhim prodhimi, manaxhim burimesh njerezore, në sektorin privat dhe administratën publike.

Njohuritë e ofruara dhe kompetencat e marra nga ky program studimi krijojnë bazën për një karrierë kërkimore dhe akademike.

Përse duhet të regjistroheni tek ky program studimi?

Ky program studimi u drejtohet:

  • studentëve që dëshirojnë të përgatiten si administratorë biznesi të njësive ekonomike të vogla e të mesme dhe të sektorit shtetëror;
  •  studentëve që dëshirojnë të përgatiten si specialistë të aftë për vazhdimin e studimeve të mëtejshme në fushat e administrimit të biznesit;
  • personave që kanë mbaruar një program studimi dhe që dëshirojnë të përfitojnë njohuri në fushat e administrimit të biznesit.

Çfarë përmban ky program studimi?

Programi Bachelor në ”Administrim biznesi” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e shkencave të ekonomisë, manaxhimit, marketingut, financës dhe kontabilitetit me objektiv kryesor formimin e specialistëve të aftë për të punuar në fushën e administrimit të biznesit dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë.

Në përfundim të programit, studenti aftësohet për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike, sektorët që lidhen me funksionet bazë të administrimit të biznesit si marketing, manaxhim prodhimi, manaxhim burimesh njerezore, në sektorin privat dhe administratën publike.

Përse duhet të regjistroheni tek ky program studimi?

Programi është i ndërtuar mbi nevojat e përditshme të pozicioneve konkrete të punës në lidhje me financat dhe bankat, I cili ofron praktika në sistemin bankar, të sigurimeve dhe institucioneve financiare më në zë në Shqipëri.

Ky program studimi i aftëson studentët për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike kryesisht në sektorin e financës, bankës, si ne sektorin privat ashtu edhe administratën publike.

Njohuritë e ofruara dhe kompetencat e marra nga ky program studimi krijojnë bazën për një karrierë kërkimore dhe akademike.

Kujt i drejtohet ky program studimi?

Ky program studimi u drejtohet:

  • studentëve që dëshirojnë të përgatiten si specialistë të sektorit të financë-bankës të njësive ekonomike të vogla e të mesme, bankave dhe të sektorit shtetëror.
  • studentëve që dëshirojnë të përgatiten si specialistë të aftë për vazhdimin e studimeve të mëtejshme në fushat e administrimit të biznesit;
  • personave që kanë mbaruar një program studimi dhe që dëshirojnë të përfitojnë njohuri në fushat e financave dhe bankave

Çfarë përmban ky program studimi?

Programi Bachelor në ”Financë – Bankë” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e ekonomisë, manaxhimit, financës dhe bankës me objektiv kryesor formimin e specialistëve bazë të aftë për të punuar si specialistë bazë finance dhe banke dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë.

E vecanta e këtij programi lidhet me gërshetimin konkret të njohurive të fituara në fushën akademike me aspektin praktik të profilit të punës në sektorin e financës dhe atë të bankës.

Në përfundim të programit, studenti aftësohet për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike si ne sektorin privat kryesisht në sektorin e financës, bankës, ashtu edhe në administratën publike.

Programi i Studimit ``Bachelor në Financë Bankë``

 DEPARTAMENTET                                                                                                                                                                           

Departamenti Financë Bankë                                                                                

Përgjegjës i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Mateo Spaho                                                                             

Personeli Akademik

Staf i brendshëm     Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Mateo Spaho  Prof.Asoc.Dr.    1 Robert Luku Dr.
2 Holtiana Bello Dr.    2 Idlir Gjata MSc
3 Leonard Boduri Dr.    3 Arlind Gjokutaj MSc
4 Fatbardha Shtrepi MSc    4 Arieta Mustafa MSc
5 Resina Pllaha MSc    5 Areta Cuku MSc
6 Sonila Malko MSc    6 Venera Xhillari MSc
7 Besnik Nuredini MSc    7 Pajtim Melani MSc

Departamenti i Administrim-Biznesi                                                                                    

Përgjegjës i Departamentit:  Dr. Aelita Mani                                                                           

Personeli Akademik

Staf i brendshëm   Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Aelita Mani Dr.    1 Ahmet Ceni  Prof.Dr
2 Stefan Qirici Prof.Asoc.Dr.    2 Etis Jorgji Prof.Asoc.Dr
3 Xhevdet Kopani Dr.    3 Flora Laze Dr.
4 Fabjan Pjetri MSc    4 Eralda Shore Dr.
5 Genti Sanxhaku MSc    5 Folitiona Puraveli MSc
6 Irida Nikolla MSc    6 Ines Adhami MSc
7 Nives Lamçe MSc    7 Evarist Beqiraj MSc
         8 Adriana Zotaj MSc
         9 Gedeon Dudushi MSc

Departamenti Ekonomiksi                                                                                      

Përgjegjës i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Leontijev Çuçi                                                                                   

Personeli Akademik        

Staf i brendshëm   Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Leontijev Çuçi Prof.Asoc.Dr.   1 Arsena Gjipali Prof.Asoc.Dr
2 Anni Dasho Prof.Asoc.Dr.   2 Ledjon Shahini Dr.
3 Manjola Duli Dr.   3 Mimoza Halimi MSc
4 Ilda Malile Dr.   4 Endri Plasari MSc
5 Migena Musallari MSc   5 Tomorr Alizoti MSc
6 Irena Fata MSc   6 Naim Hasa MSc
7 Afrim Osmani MSc   7 Erald Hysa MSc
        8 Agena Mema MSc