Prof.Asoc.Dr. Mateo Spaho

Prof. Asoc. Dr. Mateo Spaho është diplomuar për Ekonomi dhe Financë (Bachelor) në Universitetin e Parmës (Itali). Masteri Shkencor është zhvilluar në po të njëjtin Universitet në Finance & Risk Mangement në vitin 2010. Në këtë periudhë Prof. Spaho ka punuar për Alleanca Assicurazioni në pedispozimin e planeve të investimit për klientët e kësaj kompanie pjesë e grupit Generali. Në vitin 2010 fillon gjithashtu doktotaturen ne Universitetin e Parmës (Itali) e cila mbyllet ne fundin e vitit 2013 me tematike”Politikat ekonomike, financiare dhe Punësimi gjatë krizave ekonomike”.

Prof. Spaho ka punuar në Ministrinë e Financave (Shqiperi) si Këshilltar i Ministrit dhe Përgjegjës i Departamentit te Parashikimeve Makroekonomike dhe Fiskale.

Prof. Spaho ka punuar si pedagog i brendshem ne U.E.T. deri ne fillim te vitit 2016 duke marre gjithashtu titullin Profesor i Asociuar pranë Universitetit Bujqesor te Tiranës. Prej muajit Shkurt 2016 Prof. Spaho u përzgjodh si Përgjegjës i Departamentit të Financë Bankës pranë Kolegjit Universitar Luarasi dhe prej Nëntorit 2017 Dekan i Fakultetit Ekonomik.

Përgjegjësit e Departamenteve

Prof.Asoc.Dr. Mateo Spaho, Përgjegjës i Departamentit Financë Bankë

Dr. Aelita Mani, Përgjegjës i Departamentit Administrim Biznesi

Prof.Asoc.Dr. Leontijev Çuçi, Përgjegjës i Departamentit Ekonomiks

Departamenti Financë Bankë

Staf i Brendshëm

Prof.Asoc.Dr. Mateo Spaho

BIO

Dr. Holtiana Bello

BIO

Dr. Leonard Boduri

Fatbardha Shtrepi, MSc

Besnik Nuredini, MSc

Resina Pllaha, MSc

Sonila Malko, MSc

Staf i Jashtëm

Dr. Robert Luku

Idlir Gjata, MSc

Arlind Gjokutaj, MSc

Arieta Mustafa, MSc

Areta Cuku, MSc

Venera Xhillari, MSc

Departamenti Administrim-Biznesi

Staf i Brendshëm

Dr. Aelita Mani

 

BIO

Prof.Asoc.Dr. Stefan Qirici

BIO

Dr. Xhevdet Kopani

Fabian Pjetri, MSc

BIO

Genti Sanxhaku, MSc

Irida Nikolla, MSc

BIO

Nives Lamçe

BIO

Staf i Jashtëm

Prof.Dr. Ahmet Ceni

Prof.Asoc.Dr. Etis Jorgji

Dr. Flora Laze

Dr. Eralda Shore

Folitiona Puravelli, MSc

Ines Adhami, MSc

Evarist Beqiraj, MSc

Adriana Zotaj, MSc

Gedeon Dudushi, MSc

Departamenti Ekonomiks

Staf i Brendshëm

Prof.Asoc.Dr. Leontijev Çuçi

BIO

Prof.Asoc.Dr. Anni Dasho

Dr. Manjola Duli

Dr. Ilda Malile

Migena Musallari, MSc

BIO

Irena Fata, MSc

Afrim Osmani, MSc

Staf i Jashtëm

Prof.Asoc.Dr. Arsena Gjipali

Dr. Ledjon Shahini

Mimoza Halimi, MSc

Endri Plasari, MSc

Tomorr Alizoti, MSc

Naim Hasa, MSc

Erald Hysa, MSc

Agena Mema, MSc