Kolegji Universitar "Luarasi"

Kolegji Universitar “Luarasi” zotëron një sipërfaqe prej 6.609 m2, e cila është

vënë në funksion të procesit mësimor prej korrikut 2016. Kolegji Universitar

“Luarasi”, i pozicionuar në zonën historike universitare të Tiranës, ofron

infrastrukturën dhe logjistikën më bashkëkohore e më moderne në të gjithë

arsimin e lartë shqiptar

15

Vite në tregun e Edukimit në Shqipëri

6

Vite i Akredituar

13

Programe Studimi

4

Kategori Bursash

80% e të diplomuarve punësohen brenda 6 muajve

5 studentë të Luarasi kanë fituar të drejtën për të vazhduar studimet në Shkollën e Magjistraturës

1731 të diplomuar në Luarasi që nga viti 2007