Bursat studentore në Kolegjin Universitar “Luarasi”

Kolegji Universitar “Luarasi” ka politikat e tij në mbështetje të kategorive të veçanta të studentëve, e cila realizohet duke ofruar bursa për kategori të ndryshme të studentëve. Kështu, “Luarasi” siguron një proces të konsoliduar dhe të standardizuar për ofrimin e mundësisë dhe përfitimin e bursave për të gjithë ata që duan të studiojnë në KU “Luarasi”, apo ata që vijojnë të jenë studentë të shkëlqyer gjatë gjithë viteve të studimit.

Bursat në Kolegjin Universitar “Luarasi”:

• Kategoria A: Bursa 1-vjeçare ekselence për meritë ndaj studentëve të rinj
KU “Luarasi” ofron studime me tarifë zero, për vitin e parë të studimeve, për një numër të caktuar nxënësish, që kërkojnë të regjistrohen për herë të parë si studentë në të, e që kanë mesatare 10.00.

• Kategoria B: Bursa 1-vjeçare të ekselencës
Në këtë kategori përfshihen të gjithë studentët ekzistues të KU “Luarasi” të cilët përfundojnë një vit akademik me mesatare 10.00, duke vlerësuar ekselencën dhe stimuluar konkurrencën.

• Kategoria C: Bursa sociale
KU “Luarasi” është pjesë e pandarë e universiteteve që mbrojnë shtresat në nevojë. Në këtë kategori përfshihen studentët që regjistrohen në KU “Luarasi” dhe kanë një status të veçantë familjar, janë në nevojë ose kanëspecifika të
veçanta.

• Kategoria D: Bursat e Qendrës FAB
Bazuar në vizionin tonë, se ndryshimet e shoqërisë do të vijnë nga të rinjtë që kanë treguar se kanë aftësi lideri dhe që duan të kontribuojne në zhvillimin e shoqërisë sonë, mbështesim me bursa studentët që:
• janë aktivistë të shoqërisë civile;
• kanë eksperiencë në projekte kombëtare dhe ndërkombetare;
• kanë kryer punë vullnetare që i shërbejnë publikut dhe të mirës publike;
• kanë spikatur në forumet rinore të partive kryesore politike,
• spikasin me talent dhe arritje në art, sport, kulturë, të vërtetuara me doku-
mentet përkatëse.
Studentëve të Kolegjit Universitar “Luarasi” ju krijohet dhe mundësi financimi të studimeve, e cila realizohet në bashkëpunim me bankat, si dhe asistohen financiarisht edhe përmes marrëveshjeve me institucionet publike dhe bizneset, veçanërisht për praktikat mësimore.