BACHELOR NË "DREJTËSI"

Prof. Asoc. Dr. Rezana Konomi, Dekan

Email: rezana.konomi@luarasi-univ.edu.al

Universiteti Luarasi, si i pari shërbim jo publik në  tregun e dijes që në krijim të tij është konceptuar si universitet i lidershipit. Roli i një institucioni arsimor në një shoqeri e cila është në zhvillime dinamike dhe nën presionin e perballjes së krizes ekonomike  duhet të jetë vizionar, të jetë një hap përpara dhe të zhvillohet brenda konteksit social aktual. Universiteti Luarasi ka ditur që në krye të herës që t’i përqasë konceptet akademike bashkëkohore, duke zhvilluar kurrikula akademike por edhe kërkimore shkencore, të cilat kanë qënë inovative për realitetin shqiptar, duke i pregatitur dhe kualifikuar studentët e tij për të ardhmen e tyre në shoqërinë europiane, të denjë per tu perballur me sfidat e tyre të ardhshme.

Objektivi ynë ka qënë dhe mbetet  të ofrojmë ato disiplina që synojnë formimin e profesionistëve të mirëfillte,  liderëve të rinj, në mëyrë që me dijet e fituara të prodhojnë një ekspertizë jo vetem në nivel kombëtar, por duke synuar dhe me gjerë, per t’a  kthyer këtë Universitet në një burim të vazhdueshem dijesh dhe konsulencash.

Ne synojme të formësojmë jurist profesionistë që t’i përshtaten tregut të punes dhe të ecin paralel me zhvillimin e tij, duke thelluar dijet e tyre përmes studimeve të mëtejshme të cilat mundësohen nga Universiteti  nëpërmjet studimeve të ciklit të dytë. Gjenerimi i ideve, që i  japin zgjidhje sfidave aktuale dhe atyre të perspektivës, mbetet sfida jonë e perbashket.

Universiteti Luarasi, i parapriu zhvillimeve në fushën e arsimit  jopublik dhe u bë model për shumë institucione të tjera të këtij lloji, por ajo që na diferencon nga të tjerët është dhe mbetet cilësia, dhe kjo na bën të ndjehemi krenar për vitet e shkuara dhe shume optimiste për vitet që do të vijnë, sepse tashmë kemi një bazë të fortë, të qëndrueshme, siguri dhe garanci mbi të cilat mbështetet shpresa jonë  dhe e çdo studenti që na beson mësimdhënien.

Kujt i drejtohet ky program studimi?

Qëllimi i programit, “Bachelor” në Drejtësi është që t’i ofrojë studentëve mundësinë për të fituar njohuritë e nevojshme juridike që do të shërbejnë si një bazë për specializim të mëtejshëm të tyre në fusha të ndryshme. Ky program studimi u drejtohet studentëve që dëshirojnë të përgatiten në përmbushjen e funksioneve të ndryshme si: a – avokat; b – noter; c – jurist në shoqëritë tregtare; d – jurist në shoqëritë shteterore; e – jurist në institucione të ndryshme.

 

 

Përse duhet të regjistroheni tek ky progam studimi?

Nevojën për një gjyqësor të përgatitur mirë, për avokatë e noterë të zotë dhe një administratë publike në nivele bashkëkohore e përmbush më së miri eksperienca 11-vjeçare akademike e SHLUJ “Luarasit”, I cili mundëson nxjerrjen e profesionistëve në tregun e punës.

Studentë që diplomohen në këtë program studimi fitojnë aftësitë akademike të adaptueshëm për nevojat e tregut, të aftë të vazhdojnë studimet pasuniversitare, duke zhvilluar aftësi komunikimi të nevojshme për realizimin me kompetencë dhe profesionalizëm të analizave ligjore, në gjuhën shqipe edhe të huaj.

Çfarë përmban ky program studimi

Programi Bachelor në Drejtësi synon që studentët të fitojnë njohuri të përgjithshme dhe të nevojshme në fushën e së drejtës. Mësimdhënia e këtij programi studimi do të bazohet në një punë kërkimore, e cila duhet t’u mundësojë studentëve të zhvillojnë një mënyrë e të menduarit kritik dhe të bëhen të aftë për të diskutuar çështje të ndryshme ligjore.

Programi do të ndalet në disiplina si E drejtë e Punës dhe e Sigurimeve Shoqërore, E Drejtë Penale, E Drejtë Civile dhe e Detyrimeve, E Drejtë Familjare, E Drejtë Administrative, Procedurë Civile dhe penale, E Drejtë Ndërkombëtare Publike dhe private, etj të cilat do të trajtohen duke gërshetuar aspektin teorik me atë praktik

DEPARTAMENTET

Departamenti i të Drejtës Private

Përgjegjës i Departamentit: Dr. Blerina Shkurti

Personeli Akademik

          Staf i brendshëm     Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Blerina Shkurti Dr.    1  Vitore Tusha Dr.
2 Rezana Konomi Prof.Asoc.Dr.    2  Albana Shtylla Dr.
3 Helga Vukaj Prof.Asoc.Dr    3  Valentina Kondili Docent
4 Agron Lamaj Dr.    4 Dashamir Kore MND
5 Folitojna Puvareli MSc        
6 Inesa Adhami MSc        
7 Griselda Muhametaj MSc        

Departamenti i të Drejtës Publike

Përgjegjës i Departamentit:  Dr. Dorina Gjipali.

Personeli Akademik

Staf i brendshëm     Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Dorina Gjipali Dr.    1  Xhezair Zaganjori  Prof.Dr
2 Afërdita Sokolaj Dr.    2  Denar Biba  Dr.
3 Aleksandër Muskaj Dr.    3  Alfred Halilaj  Dr.
4 Spiro Paço MSc    4  Erjon Malaj  MSc
5 Alba Kuçani MSc    5  Armand Skapi  MSc
6 Julinda Gjika MSc        

Departamenti i të Drejtës Penale

Përgjegjës i Departamentit: Lorenc Stojani

Personeli Akademik

Staf i brendshëm     Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Lorenc Stojani Dr.   1 Dorian Koçi Dr.
2 Luan Veliqioti Prof.Asoc.Dr.   2 Xhavit Shala Dr.
3 Enida Bozheku Dr.   3 Natalja Qano Dr.
4 Nazim  Shtino Dr.   4 Jonid Kazani Dr.
5 Saimir Vishaj MSc   5 Sandër Lleshi Dr.
6 Bojana Fatkoja MSc   Hasan Shkëmbi Dr.
        Bilbil Memaj Dr.
        Marenglen Kasmi Dr.
        9 Nikoll Rica MSc