Studio në ``Luarasi``

Studio në “Luarasi”

Video

Video

Kerkimi shkencor

Kerkimi shkencor

Jeta Studentore

Jeta Studentore

Rektori Ku ``Luarasi``

Pas shpalljes së rezultateve të akreditimit të shkollave të larta publike dhe shtetërore, Kolegji Universitar “Luarasi” akreditohet maksimalisht për gjashtë vite, duke u renditur në katër shkollat e larta më të mira të vendit.

S’ka si të jetë ndryshe për sa kohë studentët e drejtësisë të këtij Kolegji janë të vetmit ndër të gjitha shkollat e larta jopublike që plotësojnë kriteret për t’u pranuar në shkollën e magjistraturës, e për më tepër, gati 80% e të diplomuarve fillojnë punë gjatë një periudhe kohore prej gjashtë muajsh, pas mbarimit të shkollimit.– Prof Dr Ethem Ruka

Foto dhe Video 

Me poshte keni disa foto dhe video galeri te aktiviteteve studentore dhe shkencore qe realizohen nga studentet dhe stafi akademit  i Kolegjit Universitar Luarasi.

Shiko me shume

learn-3069053_1280

Akoma nuk keni vendosur se çfare do te studioni ?

Kontaktoni zyren e keshillimit te karrieres!

Keshillohu

Studio në Luarasi

Fakulteti i Ekonomisë

Bachelor
Master Shkencor
Master Profesional

Fakulteti i Drejtësisë

Bachelor
Master Shkencor
Master Profesional

Fakulteti i Informacionit dhe Inovacionit

Bachelor
Master Shkencor
Master Profesional

 

Çfarë është Luarasi Alumni?

Luarasi Alumni është organizim i të gjithë studentëve që janë diplomuar gjatë këtyre nëntë viteve dhe atyre që do të diplomohen te KU “Luarasi” në të ardhmen. Grupimi Alumni synon të bashkojë e të promovojë studentët e dalë nga auditorët e KU “Luarasi”, si edhe të nxisë pjesëmarrjen e tyre në konferenca dhe aktivitete të ndryshme. KU “Luarasi” synon që nëpërmjet grupimit Alumni të mbajë lidhje me ish-studentët duke i ndjekur ata në karrierën profesionale

Aristoteli

Rrënjët e arsimimit janë të hidhura, por frutat janë të ëmbla!

 

Malcolm Forbes

Qëllimi i arsimimit është të zëvendesojë një mëndje bosh me një mëndje të hapur!